Fala uderzeniowa – radialna

Fala uderzeniowa jest powszechnie znanym zjawiskiem. Najczęściej wytwarza się ona w wyniku wyładowań atmosferycznych (np. uderzenie pioruna), także samolot, który przekracza barierę dźwięku wytwarza falę uderzeniową. W medycynie efekt fali uderzeniowej zaczęto stosować od 1980 roku do rozbijania kamieni nerkowych. W fizjoterapii (rehabilitacji) pierwsze zabiegi zaczęto stosować pod koniec lat 90 tych. Obecnie stosuje się dwa rodzaje pozaustrojowej fali uderzeniowej ( z ang. ESWT - Extracorporael Shock Wave Therapy) : zogniskowanej fali uderzeniowej – skupionej (z ang. FSWT Focused Shock Wave Therapy) oraz radialnej fali uderzeniowej – rozproszonej ( z ang. RSWT Radial Shock Wave Therapy)

Radialna Fala uderzeniowa ( z ang. RSWT Radial Shock Wave Therapy) – z fizycznego punktu widzenia jest to fala mechaniczna (akustyczna), o stosunkowo niskim ciśnieniu ( 2,5 do 3,5 bara), i częstotliwości rzędu 5 do 15 Hz. Fala wprowadzana jest do organizmu za pomocą odpowiednio dostosowanej głowicy, następnie energia kinetyczna przekształca się w energię akustyczną i przybiera formę długich fal akustycznych. Fale te rozbieżnie docierają do tkanek głębiej leżących – głębokość penetracji to około 2 do 6 cm w zależności od zastosowanej głowicy – przekaźnika.

Działanie fali uderzeniowej w rehabilitacji narządu ruchu jest dwojakie: destrukcyjne i stymulujące – głównie silnie przeciwbólowe.

Efekt działania destrukcyjnego ma zastosowanie np. w przypadku zwapnień okołobarkowych ( zwapnienia stożka rotatorów, cieśni podbarkowej itp.) - poprzez poprawienie ukrwienia, polepszenie metabolizmu oraz rozpuszczeniu zwapniałych fibrolastów dochodzi do zmniejszenia bólu, cofnięcia objawów i po zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń usprawniających powrót do pełnej sprawności bez konieczności wykonania zabiegu operacyjnego!

Silne działanie przeciwbólowe zawdzięcza blokowaniu, wyzwalaniu i przekazywaniu sygnałów bólowych poprzez nieinwazyjne drażnienie błon komórkowych i zakończeń nerwowych. Ponadto dostarczane bodźce energetyczne stymulują metabolizm, polepszając cyrkulację krwi oraz syntezę kolagenu, co wpływa na przyspieszenie regeneracji tkanek miękkich.

Korzyści stosowania fali uderzeniowej to:

 • połączenie leczenia objawowego z przyczynowym,
 • wysoka, potwierdzona klinicznie skuteczność,
 • szybka poprawa stanu klinicznego,
 • brak konieczności podawania znieczulenia i stosowania środków farmakologicznych,
 • brak efektów ubocznych,
 • długotrwały rezultat leczniczy

W mojej praktyce stosuję radialną falę uderzeniową, wykorzystuję doskonały aparat Intelect Mobile RPW firmy Chattanooga, głowice produkcji szwajcarskiej: Storz Medical

Zabieg trwa około 10 do 15 min., zależy od częstotliwości i od ilości uderzeń. Stosuję od 2000 do 5000 uderzeń w zależności od obszaru poddawanemu zabiegowi jak i stanu pacjenta. Ciśnienie także zależy od rodzaju schorzenia, ale najczęściej od 1,5 do 3 bara. Częstotliwość zabiegów: co 4 do 5 dni. Stosowanie fali uderzeniowej łącze z kinezyterapią czyli odpowiednimi ćwiczeniami dostosowanymi do rodzaju schorzenia i stanu dysfunkcji (ograniczeń bólowych, ruchomości itp.)

Przykładowe zastosowanie fali uderzeniowej – radialnej:

bark - zespoły bólowe:

 • cieśń podbarkowa
 • zapalenie ścięgien mięśni rotatorów stawu barkowego,
 • zapalenie torebki stawu barkowego
 • zapalenie kaletki podbarkowej
 • nne entezopatie

łokieć – zespoły bólowe

 • zapalenie nadkłykcia bocznego k. ramiennej – łokieć tenisisty
 • zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego k. ramiennej – łokieć golfisty
 • zapalenie w obrębie główki k. promieniowej
 • inne entezopatie

nadgarstek – zespoły bólowe

 • zapalenie kaletek maziowych
 • zapalenie ścięgien, przyczepów mięśniowych
 • przewlekły ból przeciążeniowy stawów nadgarstka i innych stawów ręki

staw biodrowy – zespoły bólowe

 • zapalenie okołokrętarzowe
 • zespół bólowy mięśniowo – powięziowy
 • zapalenie i zwapnienie przyczepów mięśniowych o
 • zwyrodnienie stawu biodrowego

 staw kolanowy – zespoły bólowe

 • zapalenie ścięgna rzepki – kolano skoczka
 • konflikt rzepkowo – udowy
 • zespół biodrowo – piszczelowy
 • inne zespoły zapalne i przeciążeniowe stawu kolanowego

 stopa – zespoły bólowe

 • zapalenie ścięgna achillesa
 • zapalenie rozcięgna podeszwowego
 • ostrogi piętowe
 • halluksy

mięśniowe zespoły bólowo – przeciążeniowe

 • zapalenie przyczepów mięśniowych
 • ból mięśniowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • napięciowe bóle głowy i karku – spowodowane wzmożonym napięciem mięśni     obręczy barkowej
 • rwa kulszowa spowodowana zespołem mięśnia gruszkowatego

 terapia punktów spustowych – bolesnych

 terapia cellulitu